Lịch thi bằng lái A2 tháng 6

Dự kiến lịch thi tháng 6 hạng A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1/7 2/7
Họ tên:*
Số điện thoại:*
Địa chỉ hiện tại:*
Đăng ký thi ngày:
Chọn gói thi mong muốn:
Chọn điểm thi mong muốn:
GÓI THƯỜNG
1.300.000đ
Gói tự thi
  • Hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ
  • Miễn phí tài liệu
  • Miễn phí phần mềm
  • Miễn phí tài liệu học
  • Hỗ trợ thu hồ sơ tại nhà
GÓI HỖ TRỢ
2.300.000đ
Chống trượt 100%
  • Hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ
  • Chống trượt 100% lý thuyết
  • Chống trượt 100% thực hành
  • Hỗ trợ trực tiếp tại sân thi
  • Hỗ trợ thu hồ sơ tại nhà
Đánh giá dịch vụ của chúng tôi

Các bài liên quan

Đổi bằng lái xe quốc tế

Lịch thi bằng lái A2 tháng 6

Đăng ký thi bằng lái xe A1 tại Hà Nội

Đăng ký thi A2 tại Hà Nội

Thi thử bằng lái xe A1 – Đề 8